SIÐAREGLUR GOLFKLÚBBS BORGARNESS Siðareglur Golfklúbbs Borganess sem PDFPDF Hvað eru siðareglur? Siðareglur eiga að veita öllum félagsmönnum, starfsmönnum, þjálfurum, foreldrum og öllum þeim sem koma að starfinu almennar leiðbeiningar bæði í leik og starfi. Þær eru ekki tæmandi en eiga að vera til ábendingar og vera hvetjandi. Aðhald felst í almennu viðhorfi til boðskapar reglnanna. Siðareglurnar skal kynna öllum þeim sem að starfinu koma. Þú sem félagsmaður í Golfklúbb Borgarness ættir að: Gera alltaf þitt besta. Virða allar reglur og venjur varðandi heiðarleika í íþróttum. Sýna ávallt öðrum virðingu, jafnt í meðbyr sem mótbyr. Taka þátt í íþróttum á eigin forsendum en ekki vegna þess að foreldrar þínir eða þjálfari vilja það. Sýna öllum iðkendum virðingu, jafnt samherjum sem mótherjum. Þræta ekki eða deila við þjálfarann eða dómarann. Sýna öðrum virðingu og vera heiðarlegur og opinn gagnvart þjálfara og forystufólki félagsins sem ber ábyrgð á þér við æfingar og keppni. Forðast neikvætt tal eða niðurlægjandi köll um samherja, mótherja, dómara, þjálfara eða starfsmenn félagsins. Koma fram við aðra eins og þú vilt að aðrir komi fram við þig. Þú sem þjálfari í Golfklúbb Borgarness ættir að: Meðhöndla alla iðkendur á einstaklingsgrunni og á þeirra eigin forsendum. Styrkja jákvæða hegðun og framkomu. Sjá til þess að þjálfun og keppni sé við hæfi iðkenda með tilliti til aldurs, reynslu og hæfileika. Halda á lofti heiðarleika golfíþróttarinnar. Viðurkenna og sýna virðingu þeim ákvörðunum sem dómarar taka. Fá iðkendur til að vera með í ákvörðunum sem tengjast þeim og kenna þeim að bera ábyrgð á eigin hegðun og framförum í íþróttinni. Vera réttlátur, umhyggjusamur og heiðarlegur gagnvart öllum iðkendum í starfinu hjá þér. Viðhafa jákvæða gagnrýni og forðast skal neikvæða gagnrýni. Huga ávallt að heilsu og heilbrigði iðkenda þinna og varastu að setja þá í aðstöðu sem ógnað gæti heilbrigði þeirra. Sýna þeim iðkendum athygli og umhyggju sem orðið hafa fyrir veikindum eða meiðslum. Leita samstarfs við aðra þjálfara og sérfræðinga þegar þess þarf. Viðurkenna rétt iðkandans til þess að leita ráða frá öðrum þjálfurum. Samþykkja aldrei ógnandi eða ofbeldisfulla tilburði. Beita iðkanda aldrei kynferðislegu, líkamlegu eða andlegu áreiti. Aldrei að aka iðkendum, hvorki á leiki né æfingar, nema með leyfi foreldra. Sinna iðkendum á æfingum en þess utan skaltu halda þig í faglegri fjarlægð. Forðastu að hafa samskipti gegnum síma og netið nema til boðunar æfinga og upplýsingagjafar. Vera meðvitaður um hlutverk þitt sem fyrirmynd, bæði utan vallar og innan. Tala alltaf gegn notkun ólöglegra lyfja. Tala ávallt gegn neyslu áfengis og tóbaks. Koma eins fram við alla iðkendur, óháð kyni, kynþætti, stjórnmálaskoðunum, trúarbrögðum og kynhneigð. Notfæra aldrei aðstöðu þína sem þjálfari til að uppfylla eigin áhuga á kostnað iðkandans. Hafa ávallt í huga að þú ert að byggja upp einstaklinga, bæði líkamlega og andlega. Koma þér aldrei í þá aðstöðu að þú sért einn með iðkanda. Þú sem stjórnarmaður/starfsmaður hjá Golfklúbb Borgarness ættir að: Standa vörð um anda og gildi Golfklúbbs Borgarness. Koma fram við alla félagsmenn sem jafningja, óháð kyni, trúarbrögðum, stjórnmálaskoðunum, litarhætti og kynhneigð. Hafa lýðræðisleg vinnubrögð í heiðri. Halda félagsmönnum vel upplýstum og gera félagsmenn að þátttakendum í ákvarðanatöku eins og hægt er. Vera ávallt til fyrirmyndar varðandi hegðun og framkomu, bæði innan félags og utan. Taka ábyrgð alvarlega sem þú hefur gagnvart félaginu og iðkendum. Hafa ávallt í huga að í félaginu er verið að byggja upp fólk. Reka félagið ávallt eftir löglegum og ábatasömum reikningsaðferðum. Notfæra sér aldrei stöðu sína hjá félaginu til eigin framdráttar á kostnað félagsins. Þú sem foreldri/forráðamaður barna og ungmenna í Golfklúbb Borgarness: Barnið þitt er í íþróttum vegna eigin ánægju. Það er gaman í golfi, alls ekki vera með of miklar kröfur. Mættu á golfmót, golfæfingar og ýmsa atburði tengda golfinu, ef börnin óska þess. Best er að aðstoða og hrósa öllum ungum kylfingum meðan á leik eða keppni stendur, ekki aðeins dóttur þinni eða syni. Hvetja skal barn bæði þegar vel gengur og þegar á móti blæs. Berðu virðingu fyrir störfum þjálfarans. Þjálfari er leiðbeinandi barnanna, varast skal að gagnrýna ákvarðanir hans meðan á æfingu eða leik stendur. Hafðu áhrif og hvettu barnið þitt til þátttöku. Spurðu barnið hvort keppnin eða æfingin hafi verið skemmtileg eða spennandi, skor eða úrslit eru ekki alltaf aðalatriðið. Leitaðu eftir réttum og skynsamlegum útbúnaði fyrir viðkomandi. Sýndu starfi golfklúbbsins virðingu. Vertu virkur á foreldrafundum þar sem umræður fara fram um starfsemi barna og ungmenna í golfþjálfun. Gerðu þér grein fyrir því að barnið þitt er að leika golf, ekki þú. Hafðu í huga að barn eru ekki fullorðinn einstaklingur. Vertu duglegur að hafa samband við viðkomandi aðila ef það er eitthvað sem betur má fara eða um það sem er vel gert. Golfklúbbur Borgarness hvetur alla þá sem telja sig hafa orðið fyrir einelti eða ofbeldi af einhverju tagi, eða hafa vitneskju um slíkt, að tilkynna það sem fyrst til framkvæmdarstjóra, íþróttastjóra- eða formanns Golfklúbbs Borgarness. Þar verður málið sett í viðeigandi farveg. Öllum á að líða vel hvort sem viðkomandi er kylfingur og/eða starfsmaður að iðka sína íþrótt/atvinnu í allri golfaðstöðu hjá Golfklúbb Borgarness. Einelti verður ekki liðið og allar tilkynningar um einelti, kynferðislegt áreiti eða annað ofbeldi eru teknar alvarlega. Ofangreindir aðilar skipa teymi innan klúbbsins sem skal afla frekari upplýsinga um meint einelti/ofbeldi og setja af stað aðgerðaráætlun sem miðar að því að uppræta það. Alltaf skal tilkynna alvarlegt ofbeldi til lögreglu.